Elias Bygg AB
Isolering lösull

Isolering lösull

Vi isolerar tak, väggar m.m. med lösull från

Hör av dig så kan du få en offert på vad det skulle kosta att isolera hos dig.

Långa istappar på hängrännorna på vintern?
Då är det dags att tilläggsisolera för att behålla värmen i huset.

Du får ROT-avdrag på befintliga byggnader (ej nybyggnationer).

 

Fördelar med iCell cellulosaisolering

 • iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
 • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar inom produktionen, genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
 • iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
 • iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
 • iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
 • iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
 • iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.
 • iCells isolering har mycket bra ljudisoleringsförmåga
 • iCells isolering är resistent mot mögel, svamp och röta
 • iCells isolering är inte omtyckt av möss och andra skadedjur
 • iCells isolering kan läggas direkt ovanpå andra material t.ex. sågspån eller mineralull