Elias Bygg AB
Sök

För leverantörer

Leverantörsfakturor

Vi föredrar elektronisk fakturahantering och har som målsättning att ersätta så många som möjligt av dagens pappersfakturor med e-fakturor. Vi erbjuder er att skicka e-faktura på två sätt, pdf-faktura eller edi.

Fakturaadress

Elias Bygg AB
Övergårdsvägen 7
881 41 Sollefteå

PDF-faktura och e-faktura

Skicka PDF-fakturor till faktura@elias-bygg.se

Vi tar emot elektronisk faktura/EDI-fakturor. Sök efter vårt organisationsnummer 556065-8865 i ditt fakturasystem.

Underentreprenör

Vi omfattas av omvänd byggmoms.
Vårt orgnr 556065-8865
VATnr: SE556065886501

Märk fakturan med projektnamn eller projektnummer.

Betalningsvillkor

Vi betalar normalt leverantörer och underentreprenörer på 30 dagar då våra kunder kunder betalar på 30 dagar.