Välkommen till Elias Bygg AB
Hållbarhet

Hållbarhet

Det är viktigt för oss att skapa en bra framtid för våra barn så därför jobbar vi ständigt med hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

  • Vi eftersträvar att handla lokalt när det gäller byggmaterial och verktyg. Både för att stötta våra lokala företag ekonomiskt och för att minska bränsleförbrukning.
  • Vi strävar efter att medarbetarna jobbar två i varje arbetslag för att de kan samåka och minska på klimatpåverkan.
  • Kemikalieanvändning – Vi väljer aktivt byggvaror för att minska att människor och miljö skadas av kemikalier.
  • Avfallshantering – Vi planerar materialåtgången för att minska onödig spill och försöker att använda spillmaterial i arbetet.

Social hållbarhet

  • Vi lägger stor vikt vid att medarbetarna ska trivas på jobbet och kunna balansera arbete, familj och fritid.
  • Vi strävar efter att skapa delaktighet genom att uppmuntra medarbetarna till att ta ansvar över sin och medarbetares arbetsmiljö, arbetets process m.m.
  • Vi arbetat ständigt med arbetsmiljö genom skyddsronder, regelbundna APT, medarbetarsamtal m.m.
  • Allas lika värde
  • Allas rätt att påverka

Ekonomisk hållbarhet

Vi strävar efter att ständigt jobba kostnadseffektivt för att spara tid och pengar för våra kunder.