VÄLKOMMEN
till
Elias Bygg!

Vi är ett lokalt byggföretag i Sollefteå.
Vad kan vi hjälpa dig med?

Våra medarbetare är guld värda

Våra medarbetare är noggrant sammansatt för att säkerhetsställa att vi har rätt kompetens i företaget.

Med varierande åldrar och erfarenheter utgör våra medarbetare ett arbetslag där man kompletterar varandra. På så sätt skapar vi ett arbetsklimat som gör att vi kan arbeta kostnadseffektivt och erbjuda våra kunder flexibla lösningar. Vi har tillsammans en lång erfarenhet inom yrket.

Så arbetar vi

Tillsammans med dig går vi igenom dina behov och skapar en skräddarsydd och kostnadseffektiv helhetslösning. Genom regelbundna uppföljningar säkerhetsställer vi att du känner dig nöjd avseende arbetet, kommunikation och pris.

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som entreprenör, både med jobbet vi utfört och i relationen med oss.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offertförfrågan

Våra tjänster

Vi är ett flexibelt företag som kan både göra små som stora uppdrag, allt från ett dörrbyte till nybyggnation av ett hus.

Vi gör uppdrag på olika sätt:

  1. Löpande räkning, vi fakturerar enligt gällande timtaxa (fråga oss vilken timtaxa som gäller) och redovisar tidrapporter och leverantörsfakturor. Vi har fått mycket positiv återkoppling både från återkommande och nya kunder, på att vi gör tydliga fakturor med bilagor.
  2. Fast pris i form av offerter där vi tydligt specificerar vad som ingår och inte ingår (bra som underlag till ev banklån). Vid tillkommande utöver offerten så gäller löpande räkning (se ovan). Vi är tydliga mot dig som kund och meddelar innan vi utför något utöver offerten.
  3. Budgetpris lämnar vi vanligtvis när kunden vill veta på ett ungefär vad uppdraget kostar. Bra som underlag till ev banklån. Vanligtvis vill sedan kunden att vi fakturerar på löpande räkning (se ovan).

Start