Elias Bygg AB
Sök

Felanmälan

Viktigt att tänka på vid anmälan

Här kan du anmäla garantifel som uppstår under och efter garantitiden.
Garantitiden omfattar 2 eller 5 år. Ansvarstiden omfattar 10 år.

Vid större ombyggnationer överlämnas ”Drift- och underhållsinstruktioner”. Detta material är ett viktigt verktyg för dig som fastighetsägare. Vi ber er att kontrollera informationen i detta material för att undvika anmälan av fel som beror på brister i drift- och skötsel, eller är ett handhavandefel (inget garantiansvar). Tid kan komma att debiteras för dessa ärenden.

Det går även bra att maila till oss eller ringa. Men det är alltid bra att ha det skriftligt. Fyller du i felanmälan nedan får du även en kopia på felanmälan till din e-post.

Formulär för felanmälan

  * = obligatoriska uppgifter
  Du får en kopia av offertförfrågan skickad till din e-post.

  Vad gäller felanmälan? Ange kort. *

  Fastighetsinfo

  Välj fastighetstyp *

  Fastigheten/projektet är *

  Ange projektnamn / bostadsrättsförening / företagsnamn / övrigt *

  Adress inkl ort *

  Beskriv felanmälan

  Här kan du beskriva felanmälan mer detaljerat *

  Kräver ärendet omgående hantering?

  Bifoga dokument / bild / ritning

  Bifoga fil

  (Du kan bifoga 1 bild/ritning/dokument. Filen får inte vara större än 4 MB.)

  Dina kontaktuppgifter

  Namn *

  Telefon *

  E-post *

  GDPR

  Klicka i rutan för att godkänna att Elias Bygg temporärt lagrar dina uppgifter för att kunna skriva en offert. Uppgifterna lagras i max 12 månader.