Elias Bygg AB
Våra tjänster

Våra tjänster

Vi är ett flexibelt företag som kan både göra små som stora uppdrag, allt från ett dörrbyte till nybyggnation av ett hus.

Vi gör uppdrag på olika sätt:

  1. Löpande räkning, vi fakturerar enligt gällande timtaxa (fråga oss vilken timtaxa som gäller) och redovisar tidrapporter och leverantörsfakturor. Vi har fått mycket positiv återkoppling både från återkommande och nya kunder, på att vi gör tydliga fakturor med bilagor.
  2. Fast pris i form av offerter där vi tydligt specificerar vad som ingår och inte ingår (bra som underlag till ev banklån). Vid tillkommande utöver offerten så gäller löpande räkning (se ovan). Vi är tydliga mot dig som kund och meddelar innan vi utför något utöver offerten.
  3. Budgetpris lämnar vi vanligtvis när kunden vill veta på ett ungefär vad uppdraget kostar. Bra som underlag till ev banklån. Vanligtvis vill sedan kunden att vi fakturerar på löpande räkning (se ovan).