Våra medarbetare är guld värda

Det är medarbetarna som gör företaget och vi är därför mån om att alla ska trivas

Medarbetarna är noggrant sammansatt för att säkerhetsställa att vi har rätt kompetens på Elias Bygg.

Med varierande åldrar och erfarenheter utgör våra medarbetare ett arbetslag där man kompletterar varandras kompetenser. På så sätt skapar vi ett bra arbetsklimat för våra medarbetare. 

Våra värdeord har våra medarbetare valt

 Erfarna
 Förtroende
 Pålitliga
 Trygghet
 Problemlösare på plats