Välkommen till Elias Bygg AB
Personalen

Personalen

Våra medarbetare är guld värda

Våra medarbetare är noggrant sammansatt för att säkerhetsställa att vi har rätt kompetens i företaget.

Med varierande åldrar och erfarenheter utgör våra medarbetare ett arbetslag där man kompletterar varandra. På så sätt skapar vi ett arbetsklimat som gör att vi kan arbeta kostnadseffektivt och erbjuda våra kunder flexibla lösningar. Vi har tillsammans en lång erfarenhet inom yrket.

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal med Byggnads för att ge medarbetarna trygghet och ordning.

Arbetsmiljö

Utöver det dagliga arbetet med arbetsmiljön så har vi regelbundna APT, medarbetarsamtal och skyddsronder för att förhindra olyckor och för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.