Kompetent personal

Vi har 14 anställda, varav 11 snickare 1 arbetsledare 1 administratör och 1 chef.
Alla är kompetenta inom sina arbetsområden. Med varierande åldrar och erfarenheter utgör vår personal ett arbetslag där man kompletterar varandra. På så sätt skapar vi ett arbetsklimat som gör att vi kan vara snabbt effektiva och samtidigt tillämpa kunskap/problemlösningsförmåga som bygger på lång branscherfarenhet.

Comments are closed.